UTREDNING & TERAPI

Barn- och ungdomspsykiatriska
UTREDNINGAR

Vårt team gör fullständiga barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, inklusive neuropsykiatrisk utredning. Teamet kan även göra heltäckande familjeutredningar med bedömning av föräldraförmåga, anknytning och samspel i familjen, eventuella psykiatriska svårigheter hos någon/några i familjen. Där ingår även kartläggning av nätverket och skola/fritid där vi också kartlägger eventuella inlärningssvårigheter och behov av stöd. Utredningen kan utföras både i öppenvård eller under placering.

Utredningen består av en psykiatrisk, psykologisk, pedagogisk och social del.

I teamet ingår:

Barn- och ungdomspsykiater Peter Jansson
 leg. Psykolog Rikard Ahlberg
Specialpedagog Berith Isaksson
Fritidspedagog/familjebehandlare Lars- Åke Burge

Samtalsstöd &
TERAPI

Vårdspektrum kan erbjuda samtalsstöd och terapi som ett komplement till placering i familjehem eller på HVB-hem. Det finns också möjlighet att erbjuda familjer samtalsstöd. Metoder som används är KBT (kognitiv beteendeterapi) och systemteori (familjeterapi). Samtalsstöd och terapi kan också erbjudas som en enskild insats.