HVB

Oxeln
HVB

Vårdspektrum planerar att starta ett boende under hösten 2019. Målgruppen är barn 8-12 år.

Boendet bygger på stöd dygnet runt med två personal plus föreståndare och enhetschef dagtid.

Metoder som kommer att tillämpas är MI och KBT samt miljöterapi, lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt. Tyngdpunkten i boendet ligger på att öka den enskilde individens medvetande om sin förmåga till förändring och utveckling.

Miljöterapi hjälper den placerade att fungera i ett sammanhang med andra människor med en tydlig struktur innehållande skola/sysselsättning och fritid. KBT och MI utgör viktiga instrument för samtal med den placerade att öka sin förmåga till förändring och utveckling. Lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt avser att medvetet förstärka och stödja den positiva och friska självuppfattningen.

Verksamheten kommer också att erbjuda möjlighet till utredning som ett komplement till boendet då behov föreligger och efterfrågas. Utredningen genomförs av ett utredningsteam bestående av psykolog, psykiatriker, specialpedagog och fritidspedagog/familjebehandlare på konsultbasis.