FAMILJEHEM

Konsulentstödda
FAMILJEHEM

Vårdspektrum bedriver familjehemsvård med konsulentstöd i syfte att höja kvalitén på vården. De flesta familjehem som Vårdspektrum anlitar har genomgått utredning samt har tidigare erfarenhet och kunskap. Vårdspektrum är noga med att matcha placeringar med familjernas egenskaper.

 en genomförandeplan upprättad tillsammans med den placerade, handläggare, familjehem och konsulent
 journalföring där familjerna har stöd av konsulenten
 kontinuerliga besök av konsulenten i familjen för målreflektion och samtalsstöd för familj och placerad
 möjlighet att vid behov kalla in psykolog eller psykiatriker

Konsulenten ansvarar för att hjälpa familj och den placerade vid eventuella problem som uppstår under vården.

Vårdspektrums konsulenter är socionomer, socialpedagoger eller behandlingspedagoger med mångårig erfarenhet från behandling inom HVB och familjehem. Vidare har konsulenterna kurser i KBT, MI, konflikthantering samt lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt.

Vårdspektrum har möjlighet att använda psykolog och psykiatriker som konsulter vid behov. Denna service ingår inte i standardavtalet..

Vårdspektrum kan genomföra familjehemsutredningar på uppdrag av placerande kommun.