STARTSIDA

Mångfald ger
MÖJLIGHETER

Vårdspektrum erbjuder ett kvalitativt utbud av olika vårdformer och arbetar utifrån en hög nivå av kunskap och mångårig erfarenhet för att de som är beroende av vår verksamhet ska känna omsorg och trygghet.

Vårdspektrums
VERKSAMHETER

Familjehem
Stabila familjehem som handleds av utbildade konsulenter med mångårig erfarenhet från behandling inom HVB och familjehem.

Utredning
Barn- och ungdomspsykiatriska samt neuropsykiatriska utredningar.

HVB
Planerat boende under hösten 2019 för barn, 8 - 12 år, med sociala och familjerelaterade problem.

Handledning & samtal/terapi
Som enskild insats eller som komplement till övriga verksamheter.

Speciallösningar
Möjligheter för speciellt vårdkrävande barn och ungdomar i samarbete med andra aktörer.

Transporttjänst
Vi kan vara behjälpliga med transporttjänst för klienter som frivilligt accepterar transporten.